Проверител на SFB за грешки

или опит за двойник на макроса на Mandor в браузър

Тънкости