Библиотека за студента

Програма "WinDejaVu" за отваряне на файлове във формат DejaVu

Име Размер
Александър Атанасов - Основи на цифровата информационна техника.djvu 3.84 MiB
Бончо Бонев - Радиовълни и радиолинии - ръководство за лабораторни упражнения.djvu 781.48 kiB
Висша математика - Обикновени диференциални уравнения. Линейни системи от диференциални уравнения.djvu 1.73 MiB
Георги Ненов - Сигнали и системи.djvu 2.66 MiB
Димитър Мърваков, Виктор Иванов - Сборник задачи по физика 9-10 клас.djvu 3.87 MiB
Електрически измервания - лабораторни упражнения - част 1.djvu 795.14 kiB
Електрически измервания.djvu 10.32 MiB
Максим Максимов - Основи на физиката - част 1.djvu 5.36 MiB
Максим Максимов - Основи на физиката - част 2.djvu 5.40 MiB
Машинознание.djvu 4.68 MiB
Николай Стефанов - Токозахранващи устройства.djvu 2.73 MiB
Румен Кобиларов, Елена Халова, Серафим Николов - Сборник тестови въпроси и задачи по физика част II.djvu 1.26 MiB
Румен Пранчов доц.д-р инж. - Материалознание в електрониката.djvu 1.91 MiB
Сборник задачи по висша математика - модул 2 - Диференциално смятане на функция на една променлива.djvu 1.71 MiB
Сборник задачи по висша математика - модул 3 - Интеграли.djvu 900.44 kiB
Сборник задачи по висша математика - модул 6 - Комплексен анализ. Фурие анализ. Операционно смятане. Уравнения на математическата физика.djvu 1.55 MiB
Сборник задачи по висша математика - модул 7 - Редове. Фурие анализ. Диференциално смятане на функция на повече променливи.djvu 983.01 kiB
Тодор Генчев - Обикновени диференциални уравнения.djvu 2.79 MiB
Христо Петров (проф.Д.Х.Н.инж), Милка Енчева (доц) - Обща химия.djvu 7.18 MiB